ROVNÝ

ZÁDA

Jsme jediná strana nespojená se skandály, korupcí, byrokracií.
Jsme tu osm let. Hájíme svobodu, přinášíme čerstvé nápady a nebojíme se říkat, co si myslíme.

Ivan Bartoš, předseda Pirátů, z pirátského programu

Proč to děláme

Chceme urychlené prošetření kauzy podivného odvolávání pirátské radní na Praze 3 Jany Belecové na návrh PIRÁTSKÝCH zastupitelů. Máme důvodné podezření, že se jedná o snahu odstranit oběť fyzického ohrožování. Na blížícím se zastupitelstvu se chystají nevratné změny. Místní sdružení Pirátů to nikdy řádně neprojednalo. Kontrolní komise stížnost odložila. Využili jsme všechny dostupné interní prostředky, nechceme stranu poškodit, chceme jí pomoci. Naše jediná a poslední možnost je obrátit se na voliče a sympatizanty Pirátské strany. 

Pirátskou stranu považujeme za nejlepší v České republice. Má kvalitní program a je založena na principech, ke kterým se hrdě hlásíme:

 • Politika jako služba
 • Transparetnost
 • Dodržování pravidel
 • Diskuse 
 • Spolupráce
 • Odbornost

Mnozí naši kolegové Piráti na Praze 3 ovšem dlouhodobě jednají v rozporu s výše uvedenými hodnotami. Pomluvy, lži vylučování, nepřijímání kvalitních dobrovolníků, zbavování se odborníků, to vše mnoho Pirátů mimo Prahu 3 ví. V Pirátské straně je však hluboce zakořeněn princip subsidiarity, který zaručuje místním sdružením velkou autonomii, což je dobře. Na řešení výše uvedených excesů jsou zřízeny dvě komise kontrolní a rozhodčí. Kontrolní komise ovšem případ z pochybných důvodů odložila a ke komisi rozhodčí se tedy vůbec nedostal. Jde nám o včasné posouzení případu. Na 26.5. se chystají nevratné změny, které Piráty jako celek poškodí. Seznamte se prosím s příběhem popsaným níže. Pokud také chcete jeho prošetření PŘED nevratnými kroky, interpelujte Piráty na všech úrovních. Pirátská strana patří Vám voličům ne straníkům. Není možné kázat vodu a pít víno.

 • Během kampaně Pirátů do parlamentu v roce 2017 jsem vedla pirátský eshop, který distribuoval noviny tisícovce dobrovolníků po celé ČR. Pracovala jsem zdarma celé dny několik měsíců.
 • Během kampaně Pirátů na Praze 3 v roce 2018 jsem koordinovala celou kampaň i jednotlivé akce, spravovala jsem rozpočet, rozdala stovky novin a zajišťovala produkci videa. 
 • Ze třetího místa na kandidátce jsem byla zvolena jako zastupitelka spolu se sedmi pirátskými kolegy. Byla jsem členkou vyjednávacího týmu. Vyjednali jsme účast v koalici
 • 11.6.2019 jsem byla na zastupitelstvu MČ P3 zvolena uvolněnou radní s gescemi strategické plánování, kultura, ochrana památek, cestovní ruch, životní prostředí. Zastupitelský klub mě jednohlasně navrhl. Reporty zde.
 • Dne 1.10.2019 jsem byla fyzicky ohrožována v Pirátském sekretariátu Prahy 3 lídrem pirátské kandidátky na Praze 3 místostarostou Štěpánem Štréblem. Stanovisko tajemníka úřadu k incidentu zde. Interpelace na zastupitelstvu zde (s. 40 a dále).
 • 14.1.2020 jsem byla bez jakýchkoli předchozích výtek a uvedení věcných důvodů vyzvána k rezignaci. Od 18.3.2020 jsem tedy patrně jedinou pirátskou radní vyloučenou z vlastního zastupitelské klubu. Pirátští zastupitelé nyní požadují po koaličních partnerech mé odvolání z Rady MČ P3 na zastupitelstvu dne 26.5.2020.
 • 11.5.2020 kontrolní komise Pirátské strany uzavřela prošetřování případu mého ohrožování s tím, že z výpovědí neplyne žádné porušení předpisů. Ve stejný den také odložili širší obsáhlou stížnost. Diskuse k odložení zde.
 • Aktuálně je dojednávána nová koaliční smlouva bez mé účasti, kde se Piráti vzdávají většiny mých “gescí”, takže nebudou moci plnit pro občany podstatné části programu. 
 • Zbavení se oběti/svědka incidentu a kritika zákulisních praktik je tedy pro ně přednější než práce pro občany. 
 • Prosíme podpořte nás. Chceme jen řádné projednání rozhodčí komisí.

Žádám o prošetření kauzy pirátské radní Jany Belecové před jejím odvoláním a chci být dále o kauze informován.

Petice

 • Během kampaně do parlamentu v roce 2017 jsem jako dobrovolník několik měsíců zajišťoval projekt, kdy tisícovka dobrovolníků z řad voličů rozdávala Pirátské noviny. Jsem autorem i realizátorem tohoto projektu. Této aktivitě jsem věnoval cca 3 měsíce na plný úvazek.
 • Během kampaně na Praze 3 v roce 2018 jsem vedl rozsáhlou kampaň na sociálních sítích a rozdal nejvíce novin z místního sdružení. Jsem spoluautor scénáře a spoluproducent videa, spoluautor volebního programu. Kampani jsem opět věnoval několik měsíců na plný úvazek.
 • Žádal jsem o přijetí do Pirátské strany na Praze 3. Přijat jsem nebyl (30.11.2018). Předsedkyně před svědky prohlásila a potvrdila, že důvodem mého nepřijetí je obava z mé kandidatury na předsedu. 
 • Na návrh Pirátů jsem se stal předsedou komise pro vedlejší hospodářskou činnost, kde jsem rozkryl podivné praktiky hospodaření s nebytovými prostory na Praze 3 .
 • Po mé opakované žádosti o přijetí (2.12.2019) jsem nebyl znovu přijat za člena Pirátské strany (přes jednohlasné doporučení k přijetí předsednictvem pražského krajského sdružení).
 • Dne 22.4.2020 jsem byl bez jediné předchozí výtky odvolán z předsednictví komise pro vedlejší hospodářskou činnost. Návrh předložil Štěpán Štrébl bez projednání v místním sdružení a dokonce i bez schválení zastupitelským klubem. Dodnes mi nebylo odvolání oficiálně oznámeno. Moje nástupkyně byla zvolena bez výběrového řízení, přestože jsou výběrová řízení na tyto pozice v Pirátské straně povinná. Kontrolní komise stížnost odložila.

Rudolf Belec

Tel.: 777 27 39 77

email: rudolf.belec@cgnt.eu

FB: JanaBelecová